תוספת מכסה ופסלון

תוספת מכסה ופסלון לגביעים עממיים ולגביעי היוקרה